Onze club

Historiek

De oorsprong van het ontstaan van onze club is het samengaan van twee verenigingen. Onder het spoorwegpersoneel van de stations van Mol en Herentals werden reeds geruime tijd jaarlijks een aantal hengelwedstrijden georganiseerd. Zij gingen door het leven als "De Lustige Dobbertjes" en daar zij niet over een eigen vijver beschikten, werden deze wedstrijden op verschillende plaatsen georganiseerd. Anderzijds had je vissersclub "Bosal" waarvan het bestuur in de loop van het jaar 1997, wegens onvoldoende leden, had beslist ermee op te houden. Iemand opperde toen het idee om beide verenigingen samen te smelten. Het probleem van de ene (geen eigen vijver) en van de andere (onvoldoende leden) was hiermee immers opgelost.
Er werd besloten om zo vlug mogelijk alle betrokkenen te polsen over deze intenties. De reacties waren zo overweldigend dat er opnieuw een probleem rees. De bestaande vijver van Bosal zou te klein zijn om tijdens wedstrijden iedereen een plaatsje te kunnen garanderen. Eén ding stond nu echter vast: Vissen zouden we, de vraag was enkel waar? Na intens speurwerk van een aantal mensen werd een nieuwe stek gevonden. Een idyllisch plekje naast de Nete. De volgende opdracht was een structuur (clubnaam, bestuur, reglement, enz,...) op poten zetten. Na de nodige contacten en ettelijke vergaderingen werd eind 1997
"DE ROETVIS" geboren. En uiteindelijk, na het inrichten van de kantine en de noodzakelijke werkzaamheden aan de vijver gingen wij op 14 maart 1998 van start.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 7 personen welke op regelmatige basis samenzitten.

Leden

Om tijdens wedstrijden iedereen een plaatsje te kunnen garanderen,
proberen wij ons ledenaantal vissers te beperken tot een 40-tal.
Iemand die wenst lid te worden van onze club, kan steeds zijn of haar kandidatuur stellen.
Tijdens het lopende seizoen laten wij geen nieuwe mensen toe. Kandidaturen voor het volgende kalenderjaar,
moeten in ons bezit zijn vóór 15 november.

Ligging

Onze vijver is gelegen naast de Molse Nete vlakbij de R14 (Ring).
Tijdens onze wedstrijden is iedereen steeds van harte welkom voor een drankje in onze gezellige kantine.


terug